Podniky všetkých veľkostí prosperujú s ClinicSoftware ® .com

CLINIC SOFTWARE ® MAIN FEATURES

Attract and Wow the Thousands of New Clients You Deserve

Join the Clinic Software ® Evolution

 

INTEGRATIONS & PARTNERS

Technologies Used / Integrate with Applications that Provide Value: Paypal; Xero; Braintree; MailChimp; Aweber; Paysafe; Google Authenticator; IceTrak; Duo Security Code Auth / SMS / Call; Facebook; Twitter; Cloud Technology; etc.

 

SOCIAL MEDIA (Facebok/Twitter/Insta)

Install our management software app on your company Facebook Business Page and your customers can make bookings directly from Facebook, You can also do the same with all the social media networks including Twitter, Instagram, Pinterest

 

HELPDESK SUPPORT & TRAINING

We understand a customer clinic software system is a big step for a business to take and that’s why we are providing comprehensive training. There is a level of understanding we feel every client should target, and it’s our job to lead you quickly there

 

SECURITY & DATA PROTECTION

Please note that ClinicSoftware.com takes your privacy and data security very seriously. Data Protection Act Registered. Https Security Certificates & Encrypted all connections. Plus Two-Factor Auth App; SMS; Call; Google Authenticator to protect and secure

GDPR COMPLIANT

We fully comply with the requirements for all of our services and products to be GDPR ready.

We have been working with GDPR for a long time to analyse and make the necessary changes to our services, procedures, and organization.

 

CLOUD HOSTING GDPR COMPLIANT

Our cloud hosting provider is committed to the highest standards of information security, privacy and transparency and ensures that a high priority is placed on protecting and managing all data, and will comply with all applicable regulations and ensure that as a data processor all contractual obligations for our products and services are met.

PCI-DSS & SSL COMPLIANT

ClinicSoftware.com takes your privacy and data security very seriously. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Compliant and Data Protection Act Registered.
All communications with our servers are encrypted with SSL/TLS (warranty of $1,750,000. For improved Security we also offer the ability to use two-factor authentication!

ICD-10 Database fully compatible

ClinicSoftware integrates the ICD-10 Database - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision.

ClinicSoftware.com gives you the ability to fast lookup of all current ICD-10-CM (diagnosis) and ICD-10-PCS (procedure) medical billing codes.

It’s Comprehensive. It’s Easy to Use.

Secure, Reliable and Trusted.

Why Not Give us a Try?
(No Commitment Required)

 

SOFTWARE FEATURE

ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

 

REZERVÁCIA

BILLING

CLINICAL

KOMUNIKÁCIA

PLÁNOVANIE

CLINICKÉ POZNÁMKY

VÝDAVKY

Z PRÍJMU

RECALL

ŠTATISTIKA A ANALÝZA

ROZVOJ PODNIKANIA

FINANCIALS

AUTOMATION

RIADENIE DOKUMENTOV

RIADENIE VZŤAHU KLIENTOV

SPRÁVA SOFTVÉRU PACIENTOV

FORMULÁRE

PATENTOVÉ ZÁZNAMY

RIADENIE DENNÍKA

FINANCIE

TRIEDY

KLINICKÉ POZNÁMKY

PREDAJTE DARČEKOVÉ OSVEDČENIA

ZNÍŽTE NO-SHOWS

RIADIŤ VÁŠCH KLIENTOV

AKČNÁ PALUBNÁ DOSKA

PREDAJ A PRODUKTY

PRÍSTUPOVÉ ZOZNAMY

KNIHA STRETNUTÍ

AUTOMATICKÉ POZNÁMKY

VYHĽADÁVANIE DOSTUPNOSTI

SPÄŤ NAHOR

SKENER ČIAROVÉHO KÓDU

PÉČE O KLIENTA

HISTÓRIA KLIENTA

RIADENIE KLIENTOV

KLÍČOVÁ KARTA

FOTKY KLIENTOV

PROVÍZIE

ZASADANIE KURZOV

FARBA STAV

FORMULÁR KONZULTÁCIE

VÝVOZ DÁT

VKLADY

DIGITÁLNY OBRAZ

ZĽAVA

EMAIL & DOMAIN

EMAIL PRÍJMY

SPRÁVCA SÚBOROV

DÁRKOVÉ VOUCHERY

KÓDY WAHANDY

splátky

MINÚTY KURZY

MULTI POČÍTAČ

MULTI LOCATION

NEWSLETTER

Poznámky

PATCH TESTY

CENNÍK

PRODUKTY SKLAD

MIESTO PREDAJA

POWER PLATES

VZDIALENÝ PRÍSTUP

REFUND RECEIPT

SYSTÉM SLUŽIEB

ŠPECIÁLNE PONUKY

ZAMESTNANCI ROTA

RIADENIE ZAMESTNANCOV

výdavkami

drobnosti

TELEFÓNNE ROZHRANIE

POZNÁMKY TEXTU

TRAINEE MODE

KARTA LIEČIV

PORADOVNÍK

ČO JE ZOBRAZENÉ

PREČÍTAJTE VYMENOVANIE NA STRÁNKE Z MOBILNÉHO MIESTA

MOBILNÉ REZERVÁCIE

FORMULÁR TABLETOVÉHO ZHODY

POSTUPY PRERUŠENIA LIEKOV A TELA

SMARTWATCH NOTIFICATIONS

KALENDÁR

NABÍDKA REZERVÁCIE

QUEUE MANAGEMENT

KLIENTOVÉ ZÁZNAMY

MIESTO PREDAJA

NÁZVOSLOVÉ POZNÁMKY

E PRIJÍMANIE

CLIENT BIRTHDAY pripomínajú

NOVÉ ZÁKAZNÍKOV RIEŠIE

LOYALTY BODY

POZNÁMKY KLIENTA

KOMISIA ZAMESTNANCOV

VZDANIA

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

KOMPATIBILITA APP

zmena rezervácie

Ciele predaja

KONTROLA STAVU ZÁSOB

PRACOVNÉ HODINY PRACOVNÍKOV

AKCIA

ZĽAVY

DETAILY PRODUKTU

PRIVILEGES ZAMESTNANCOV

DAŇOVÉ ROZDELENIE PREDAJA

TÝŽDENNÉ ZHRNUTIE

VÝSTRAŽNÉ VÝSTRAHY

VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV

PREHĽAD VÝROBKU

VYUŽITIE ZDROJOV

ANALÝZA ZASADANIA

TEXT

EMAIL

ĎAKUJEME SPRÁVY

OVEROVANIE POTVRDENIA

VZDIALENÝ PRÍSTUP

KOMPATIBILITA APPLE

REGULAČNÉ AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU

TOUCH SCREEN ENABLED

SKENER ČIAROVÉHO KÓDU

 

Viacnásobná mena ÁNO

7 DNÍ PODPORA TÝŽDŇA

 

Online rezervácia Add-on Zahrnuté ÁNO

 

NÁSTROJE PREDAJA A SPRÁVY

 

ÚPLNE KOMPLEXNÉ SPRÁVY

SPRÁVA O DPH

PODNIKATEĽSKÉ SPRÁVY

CRM SPRÁVY

COLNÉ SPRÁVY

SPRÁVY KPI

PREDAJNÉ SPRÁVY

SPRÁVY KOMISIE

ÚČTOVNÍCTVO XERO CONNECT

 

SPRÁVA GENERÁTORA BARCODE

SPRÁVA O ČINNOSTI KLIENTOV

SPRÁVA ZÁKAZNÍKOV

KLIENTSKY OBJEDNÁVKY ZHRNUTIE

Zákazky zákazníkov - správa CRM

KOMISIA SPRÁVY SALON MANAŽÉRA

SPRÁVA KOMISIE

SPRÁVA VYMENOVANIA SPOTREBITEĽOV

SPRÁVA O SPOTREBITEĽNOSTI

SPRÁVA O BILANCII ZÁKAZNÍKOV

VÝKAZ ZISKU Z PRÍJMOV

ZOZNAM ZOZNAMU ZÁKAZNÍKOV

VÝKAZ KLIENTOVEJ TRENDY

SPRÁVA DENNÉHO PREDAJA

SPRÁVA ZHROMAŽĎOVANIA

AKO NÁS NÁŠ SPRÁVA

PRACOVNÝ ZAMESTNANEC

SPRÁVY O NEZROVNALOSTI KURZY KLIENTOV

NÁZVY ZABEZPEČENIA ZABEZPEČENIA ZABEZPEČENIA

ONLINE ZÁKAZNÍCI BARCODE ZOZNAM

PATCH TEST - TÝŽDŇOVÁ SPRÁVA

PRVÁ SPRÁVA O KONTROLECH

PREDAJ PRODUKTOV ZAMESTNANCOV

VÝROBA VÝROČNÁ SPRÁVA

PRODUKTY PREDANÉ ZAMESTNANCOM

PRODUKTY SKLAD

HISTÓRIA VÝROBKOV STOCK

SLUŽBY A KURZY PREDAJ PODĽA ZAMESTNANCOV

SPRÁVA AUDÍTOROV KURZY ZASADANIA

KOMISIA ZAMESTNANCOV

ČLENOVIA ZAMESTNANCOV SPRÁVA O ČINNOSTI

ČLENOVIA ZAMESTNANCOV SPRÁVA KLIENTOV

SPRÁVA O VÝKONNOSTI ZAMESTNANCOV

ZAMESTNANCI ROTA

DO SPOLOČNEJ SPRÁVY

SPRÁVA MINÚT TRACK

SPRÁVA O TRACKOVOM ZASADANÍ

 

OBCHODNÉ A MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

 

LOYALTY CARDS

DARČEKOVÉ KARTY VOUCHER

MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI

PRIAMY MARKETING

SMS TEXT MARKETING

EMAIL MARKETING

ONLINE MARKETING

HOSPODÁRSKE E-MAILY MARKETING

MARKETING MASS SMS TEXT

FACEBOOK MARKETING

TWITTER MARKETING

LOYALTY BODY SYSTÉM

 

CUČNÉ FUNKCIE A PODPORNÉ NÁSTROJE

 

 JEDNOTLIVÉ POŽIADAVKY NA CUSTOM FUNKCIE

Funkcia priameho dlhu

SMS TEXTOVÉ INTEGRÁCIE

INTEGRÁCIE XERO

INTEGRÁCIE MAILCHIMP

INTEGRÁCIE AWEBER

INTEGRÁCIE PAYPALU

INTEGRÁCIE NET BANKOV

INTEGRÁCIE PAYSAFE

INTEGRÁCIA NA NEBEZPEČNOSTI

INTEGRÁCIE GOOGLE

INTEGRÁCIE FACEBOOKU

INTEGRÁCIE TWITTER

 

PODPORA

 

Tím pomoci online

 

Vlastné funkcie

 

Vyhradený manažér účtu