LEADS

Vedúci klient je osoba, ktorá nejakým spôsobom prejavila záujem o služby vašej firmy. Môžete vytvoriť neobmedzený počet formulárov, aby ste získali viac potenciálnych zákazníkov z vašich webových stránok, sociálnych médií a blogov. Prilákajte viac potenciálnych zákazníkov pre svoje podnikanie.


PRILÁKAŤ - KONVERTOVAŤ - UZAVRIEŤ - OPAKOVAŤ.

Focus on customers, save time, grow your business. With a shared activity feed of your customer your team can deliver better. The customer management suite has a tool for each for each phase of your customer's journey, from the lead stage to conversion and loyalty. The more tools you combine the more staff to you align the more business leads and appointments.

PREČO ClinicSoftware.com?


 
 

Spojte body

"Clinic Software®.com je plne komplexný SaaS (softvér ako služba) v cloude vytvorený na pomoc spoločnostiam a podnikom založeným na stretnutiach akéhokoľvek odvetvia a veľkosti, ako sú kliniky, kúpele a salóny, s nástrojmi, ktoré pomáhajú zvyšovať predaj, šetriť čas a organizovať sa."

OPÝTAJTE SA SVOJE OTÁZKY